Logo
Finansiering og Rådgivning
Meny
Søk
 

 

Opplysningsplikt for finansforretninger

 


Opplysningsplikti henhold til Kredittilsynets regelverk


Finansavtaleloven §86


”Som låneagent for banker, skal vi forberede og fremme søknad om;

 

-       boliglån

 

Søknaden skal inneholde fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold.

Banken foretar deretter en selvstendig vurdering av søknaden der informasjon fra kunden og agenten og andre kilder  legges til grunn.

 

Vi er dessuten lovpålagt å se til at bankens plikter overfor kunden er oppfylt innenfor det oppdraget vi har fått fra vedkommende bank. Dersom banken misligholder sine forpliktelser i relasjon til konkrete produkter kan kunden gjøre eventuelle misligholdssanksjoner gjeldende direkte mot vedkommende bank. Dersom misligholdet gjelder andre forhold, for eksempel investeringsråd avgitt av oss, kan eventuelle klager bare rettes mot oss med mindre vi er tilknyttet agent etter verdipapirhandellovens § 10 - 16.”