Logo
Finansiering og Rådgivning
Meny
Søk
 

Finansiering

Vi bestreber oss på at vårt varemerke skal være god service og kvalitet i vårt arbeid overfor kundene. Alle avtaler i henhold til Kredittilsynets regelverk

Hos oss vil du få:

Privatmarkedet.

-       Konkurransedyktige lånetilbud til enhver tid
        (vi er ikke et fordyrende ledd).

-       Tilbud fra flere banker gir bedre lånebetingelser.

-       Personlig saksbehandling.

-       Alle typer lån til bolig, refinansiering, byggelån, mellomfinansiering,
        lån til fritidsbolig

-       Rådgivning

-      

-       Boliglånsrente fra p.t. 3-3,5% p.a. nominell.

-       Fastrente fra ca. 5% over 5 år.

Se opplysningsplikt for finansforretninger

 

Bedriftsmarkedet.

Vi vil kunne hjelpe deg med å utarbeide en lånesøknad og presentere denne overfor banken på en
profesjonell måte. Vi vet hva som skal til av dokumenter og utredelser i forbindelse med søknaden.

Vi gir deg råd og veiledning om utarbeidelse av budsjetter, kostnadsoverslag og lignende

Vi kan hjelpe deg med søknader til alle typer lån, som likviditetslån, driftskreditter, prosjektfinansiering og garantier.

Bil/båt.

Vi kan være behjelpelig med å skaffe tradisjonelle lån til bil og båt mot pant i det kjøpte objektet, eller som et lån mot pant i boligen, og til boliglåns betingelser. Lån mot pant i båt krever at båten er stor nok til å være registrert i skipsregisteret.